10 tips om vergiftiging door koolmonoxide te voorkomen

Delen
10 tips om vergiftiging door koolmonoxide te voorkomen - featured image

Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging en belanden er enkele honderden mensen in het ziekenhuis. Wanneer te veel koolmonoxide je lichaam binnenkomt, kun je de volgende klachten ervaren: lichte hoofdpijn, overgeven, misselijkheid, vermoeidheid, verwardheid, slaperigheid en een versnelde hartslag. Wanneer hogere concentraties koolmonoxide je lichaam binnenkomen, kun je bewusteloos of in coma raken. Mogelijke gevolgen hiervan zijn blijvende hersenschade of de dood.Het is daarom van levensbelang dat iedereen zich bewust is van het risico op vergiftiging en weet hoe je dit kunt voorkomen. Allereerst zijn er een aantal dingen die je kunt doen om te voorkomen dat koolmonoxide vrijkomt in je huis. Daarnaast is het belangrijk dat je eventueel vrijgekomen koolmonoxide op tijd signaleert.

Ventileer, controleer en alarmeer

De brandweer adviseert om koolmonoxide te voorkomen met drie termen: ventileer, controleer en alarmeer:

1. Ventileer je woning voldoende.

2. Controleer alle afvoerwegen regelmatig.

3. Alarmeer met behulp van koolmonoxidemelders.

Preventietips

Hieronder volgen 10 tips om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen:

 

1. Gastoestel

Neem contact op met een erkend installateur wanneer de vlam in je gastoestel geeloranje kleurt. Dit duidt op een gebrek aan zuurstof. Deze vlam is blauw bij een goede verbranding.

2. Verbrandingsapparaat

Neem contact op met een vakman wanneer je roest, roet of corrosie vindt in je verbrandingsapparaat. Dit wijst op een slechte staat van het apparaat en vaak ook op een slechte verbranding.

3. Jaarlijkse controle

Laat je verbrandingstoestel jaarlijks controleren door een vakman. Vaak zie je aan een sticker op het toestel wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.

4. Rookgasafvoerkanaal

Voorkom zoveel mogelijk bochten en horizontale stukken in je rookgasafvoerkanaal, om verstoring van de trek hierin te voorkomen. Houd het traject van dit kanaal altijd zo verticaal mogelijk en zorg ervoor dat de aansluiting erop intact is.

5. Hout- of kolenkachel

Verwijder regelmatig as uit een hout- of kolenkachel. Wanneer de as tot aan het rooster komt, wordt onderaan niet meer gefilterd, waardoor de verbranding onvolledig zal zijn.

6. Schoonmaak kachel

Maak na elke winter de kachel zorgvuldig schoon.

7. Schoorsteen

Laat een vakman je schoorsteen minstens een keer per jaar reinigen. Deze vakman kan dan ook de luchtdichtheid van de verbindingen nakijken.

8. Condensatie

Neem contact op met een vakman als muren of vensters bedekt zijn met condensatie. Dit kan wijzen op onvoldoende afvoer van de verbrandingsgassen.

9. Ventileren

Ventileer 24/7 voldoende door luchtroosters/kiepramen open te laten of ramen op een kiertje te zetten.

Omdat koolmonoxide lichter is dan lucht, verspreidt het zich met luchtstromen door het huis.

10. Koolmonoxidemelders

Plaats koolmonoxidemelders. Dit is het belangrijkste middel om tijdig achter koolmonoxide in huis te komen. Omdat koolmonoxide lichter is dan lucht, verspreidt het zich met luchtstromen door het huis. Het is daarom verstandig meerdere koolmonoxidemelders in huis te plaatsen, bijvoorbeeld een op elke verdieping, maar in ieder geval een in de ruimte van het verwarmingstoestel. Plaats de melder dan aan het plafond. In de andere ruimtes kun je de melders het beste op ademhalingshoogte plaatsen, bijvoorbeeld ter hoogte van het bed in de slaapkamer. Als laatste moet een koolmonoxidemelder altijd in luchtstromen vallen, wat betekent dat hij minimaal dertig centimeter afstand moet hebben van hoeken.

 

Bron: Brandweer.nl

Gerelateerd

Inschrijven Crash Move Blog e-mail footer CTA
Schrijf een reactie