8 tips voor het maken van een succesvolle RI&E

Delen
8 tips voor het maken van een succesvolle RI&E - featured image

Het is jouw taak als werkgever om een RI&E op te stellen. Hierin staan de risico’s waaraan jouw personeel blootgesteld wordt tijdens het werk en hoe deze risico’s worden afgedekt. Pas als je weet waar de risico’s liggen in jouw bedrijf, kan je de juiste maatregelen nemen. Jouw werknemers moeten van deze risico’s op de hoogte zijn en het moet voor hen mogelijk zijn de RI&E op te vragen en door te lezen. Het opstellen van een RI&E kan je met jouw bedrijf gemakkelijk zelf doen. Je kan hierbij ook gebruikmaken van gratis RI&E-instrumenten op www.rie.nl. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door brancheorganisaties en een hulpmiddel bij het opstellen van de RI&E. De risico’s die hierin staan, zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in die branche. Hieronder volgen 8 tips voor het maken van een succesvolle RI&E;

1. Bepaal de doelstellingen

Denk vooraf goed na over de doelstellingen van jouw instrument. Sommige werknemers hebben liever een gedetailleerde tekst voor verschillende situaties en andere hebben het liever bondig en praktisch. Bepaal daarom van tevoren met alle betrokkenen wat jullie willen bereiken met het instrument en wat er wel en niet in moet worden opgenomen. Je moet hierbij de uiteindelijke gebruiker als uitgangspunt nemen.

 

2. Leer van anderen

Steunpunt RI&E, MKB Nederland, vakbonden en branchepartijen zijn organisaties die veel ervaring hebben met het ontwikkelen van een branche RI&E en arbocatalogus. Informeer hier en bij andere branches eens hoe zij de zaken hebben aangepakt. Je kan ook overleg organiseren met andere branches voor kennisdeling. Steunpunt RI&E organiseert ook activiteiten ter ondersteuning van branches.

 

3. Creëer draagvlak

Voor een succesvolle RI&E is het belangrijk dat je al vroeg draagvlak creëert. Je kan in de beginfase bijvoorbeeld al een presentatie geven over dit instrument. Zorg ervoor dat de verwachtingen van jouw werknemers in overeenstemming zijn met wat er wordt ontwikkeld. Door hen vroegtijdig te informeren, kunnen eventuele onduidelijkheden vlot worden getrokken.

 

4. Sluit aan op de praktijk

Het is belangrijk dat je de informatie praktisch en snel toepasbaar maakt met herkenbare voorbeelden uit de praktijk, maar zonder een te lange toelichting. Door de toekomstige gebruikers mee te laten ontwikkelen, is er direct waardevolle feedback. Je kan de inhoud testen bij een groep werknemers om na te gaan of alles duidelijk is en aansluit bij de praktijk.

 

5. Houd het gebruikersvriendelijk

Zorg ervoor dat iedereen de informatie in de RI&E begrijpt. Maak gebruik van illustraties; plaatjes en filmpjes werken verhelderend. Zorg ervoor dat de teksten eenvoudig en begrijpelijk zijn, dus vermijd moeilijke woorden en zinsconstructies. Vermijd ook het gebruik van uitgebreide bewijsvoering van oplossingen. Dit is overbodig, omdat gebruikers er al vanuit gaan dat de informatie klopt. Houd de RI&E overzichtelijk door verdiepende informatie bijvoorbeeld pas via een pop-up zichtbaar te maken.

Zorg ervoor dat de teksten eenvoudig en begrijpelijk zijn, dus vermijd moeilijke woorden en zinsconstructies.

6. Verbind de RI&E en de arbocatalogus

Zorg voor een goede koppeling tussen de vragen uit de RI&E en de oplossingen in de arbocatalogus. Gebruikers krijgen zo inzicht in de risico’s en ook in de concrete voorstellen voor maatregelen om deze risico’s te beperken. Je kan soms ook een korte toelichting geven in de RI&E met verwijzing naar de uitgebreidere toelichting in de arbocatalogus.

 

7. Investeer in een goed systeem

Steeds meer branches kiezen ervoor een eigen ICT-systeem te gebruiken. Een intuïtief en goed werkend systeem is van essentieel belang, omdat gebruikers afhaken als ze niet door het systeem komen. Zorg voor een goed geautomatiseerd systeem en laat dit systeem ook testen. Bij voorkeur laat je dit systeem testen door gebruikers die deze voor het eerst zien.

 

8. Bekijk de RI&E opnieuw

Net als elke andere organisatie, is die van jou aan verandering onderhevig. Er zijn niet alleen veranderingen in wetgeving of normen, maar ook in het aantal werknemers dat je hebt, in jouw locatie of jouw pand. Om deze reden moet je van tijd tot tijd jouw RI&E opnieuw bekijken en onderzoeken of deze nog actueel is. Waar nodig zal je deze dan moeten aanpassen.

 

Eenvoudig en proactief acute risico's managen op de werkvloer? Bekijk wat de Safe Area van Crash Move voor jou kan betekenen.

Gerelateerd

Inschrijven Crash Move Blog e-mail footer 3 CTA
Schrijf een reactie