Belangrijk: advies omtrent reanimeren en COVID-19

Delen
Belangrijk: advies omtrent reanimeren en COVID-19 - featured image

Op zondag 22 maart is er een belangrijk advies gegeven door verschillende landelijke hulpverleningsorganisaties omtrent de hulpverlening bij een reanimatie in verband met het huidige coronavirus (COVID-19). Het bevat verschillende richtlijnen die de verspreiding van het virus moet beperken en de veiligheid van (burger)hulpverleners moet waarborgen.

De volgende richtlijnen worden gegeven bij de inzet van een reanimatie:

  1. Géén mond-op-mond beademing meer bij volwassenen; maak wel gebruik van borstcompressies en een AED.
  2. Géén mond-op-mond beademing en géén borstcompressies indien slachtoffer COVID-19 positief of sterke verdenking; maak wel gebruik van AED.
  3. Niet meer 'Luisteren' en 'Voelen' bij vaststellen ademhaling; wel 'Kijken'.
  4. Situatie ongewijzigd als slachtoffer een pasgeborene of kind is; risico op besmetting is hierbij beperkt.

Instructies vanuit meldkamer

Als er 112 wordt gebeld voor een circulatiestilstand, worden de bovenstaande adviezen meegenomen in de instructies vanuit de meldkamer ambulancezorg richting de melder. Dat betekent:

  1. De melder krijgt geen instructie meer om mond-op-mond beademing toe te passen, tenzij het slachtoffer een pasgeborene of kind is.
  2. De melder krijgt de instructie om alleen een AED te gebruiken als het slachtoffer (mogelijk) COVID-19 positief is.

Indien de melder en/of omstanders de wens uiten om wel volledige hulpverlening te willen toepassen, dan geeft de meldkamer de instructies zoals in normale omstandigheden gegeven zou worden.

Uitzondering

Indien de melder en/of omstanders de wens uiten om wel volledige hulpverlening te willen toepassen, dan geeft de meldkamer de instructies zoals in normale omstandigheden gegeven zou worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het slachtoffer een gezinslid betreft of wanneer zowel slachtoffer als melder COVID-19 positief zijn.

Dit advies is opgesteld door de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancediensten, HartslagNu en het RIVM. Lees het volledige bericht op www.reanimatieraad.nl.

Bron: Nederlandse Reanimatie Raad

Gerelateerd

Inschrijven Crash Move Blog e-mail footer 3 CTA
Schrijf een reactie