Bouwbedrijven overtreden structureel veiligheidsregels

Delen
Bouwbedrijven overtreden structureel veiligheidsregels - featured image

Uit de cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat de meeste dodelijke ongelukken plaatsvinden in de sector Bouwnijverheid. In 2018 zijn hier 20 mensen om het leven gekomen, wat 28% is van het totaal aantal dodelijke slachtoffers van arbeidsongevallen. Een grote oorzaak hiervan is het overtreden van veiligheidsregels. 

Uit een inventarisatie van de Inspectie SZW blijkt dat jaarlijks honderden bouwers op de vingers worden getikt omdat ze zich niet houden aan de veiligheidsregels. Doordat bouwbedrijven veiligheidsregels negeren, ontstaan er veel gevaarlijke bouwplaatsen en is er dus ook een grote kans op arbeidsongevallen. Het grootste deel van de keren dat regels omtrent veiligheid worden geschonden, is het zo ernstig dat de werkzaamheden worden stilgelegd.

Stillegging bouw

Van 2018 tot november 2019 constateerde de Inspectie SZW 1076 ernstige overtredingen bij 849 werkgevers in de bouw. Er was sprake van acuut gevaar voor de werknemers in 830 gevallen. De overtredingen waren hierbij zo ernstig, dat de werkzaamheden werden stilgelegd door de Inspectie. De overtredingen kwamen voor bij zowel grote als kleine bouwbedrijven en ook bij zzp’ers in heel Nederland. Hierdoor wordt er gesproken over een structureel probleem. Vele honderden bouwvakkers lopen acuut gevaar door onveilige arbeidsomstandigheden. Deze overtredingen lopen uiteen van werknemers die geen beschermende kleding dragen tot steigers die niet goed zijn opgebouwd.

Vele honderden bouwvakkers lopen acuut gevaar door onveilige omstandigheden

~ Inspectie SZW

Oorzaak toename

Maxime Verhagen, voorzitter van branchevereniging Bouwend Nederland, stelt dat het lastig is om een reden te geven voor het hoge aantal overtredingen, maar hij denkt dat de toegenomen bouwproductie en de druk van opdrachtgevers hier mede verantwoordelijk voor zijn. Opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld eisen dat hun winkel openblijft of ze kunnen weigeren te betalen voor verkeersregelaars tijdens bouwwerkzaamheden. Ook wordt er in de bouwsector veel gebruik gemaakt van zware machines en materialen en moet er veel op grote hoogte worden gewerkt. De ongelukken die hierbij gebeuren, zijn dan al snel ernstig.

 

Leden royeren

Bouwend Nederland benadrukt dat in de bouwsector de veiligheid voorop moet staan en neemt al maatregelen om deze te verbeteren, zoals campagnes, speciale onderwijsmodules en gesprekken met ketenpartners. Volgens Maxime Verhagen zou het helpen als er een beter beeld is van de dingen die misgaan en de redenen hiervoor. De Inspectie zou hierbij kunnen helpen. Ook zou Verhagen willen weten welke bouwbedrijven structureel de veiligheidsregels overtreden. Hij waarschuwt dat zij geroyeerd kunnen worden, als zij na herhaaldelijk aanspreken de regels blijven overtreden.

 

Lijst gevaarlijkste beroepen

Het CBS publiceerde onlangs de lijst met gevaarlijkste beroepen. Hierop staat dan ook het werken in de bouw. Dit heeft een verhoogd risico, waardoor een goede risico-inventarisatie en -evaluatie en een strikte naleving van de preventie- en veiligheidsvoorschriften van essentieel belang zijn.

Gerelateerd

Inschrijven Crash Move Blog e-mail footer 3 CTA
Schrijf een reactie