C-ABCDE protocol: razendsnel en doeltreffend hulpverlenen

Delen
C-ABCDE protocol: razendsnel en doeltreffend hulpverlenen - featured image

Iedereen kan in een levensbedreigende situatie terechtkomen. De eerste 6 minuten zijn hierbij cruciaal om levens te redden en/of schade te beperken. Je moet dus direct ingrijpen, want binnen deze 6 minuten kan hulp bieden het verschil maken tussen leven en dood. Crash Move werkt volgens het C-ABCDE-protocol, waarbij hulp wordt verleend volgens het principe: ‘treat first what kills first’. Het protocol is bekend van Defensie en wordt gebruikt door Combat Life Savers van het Korps Mariniers. Crash Move heeft gekozen voor deze aanpak, vanwege de tijd waarin we leven, waarin meer angst heerst voor aanslagen en geweld. Bij aanslagen en geweldsmisdrijven komen levensgevaarlijke bloedingen als gevolg van schiet- en steekwonden eerder voor. Dit wordt volgens het C-ABCDE protocol als eerste behandeld.

 

Oorsprong

In de Verenigde Staten werd in 1976 het ABCDE-protocol ontwikkeld in het kader van de ‘Advanced Trauma Life Support’ (ATLS) en tegenwoordig wordt dit wereldwijd toegepast door hulpverleners. Dit ATLS-protocol is een gestructureerde methode om slachtoffers te benaderen en wordt al jaren gebruikt bij de opvang van traumaslachtoffers. Een slachtoffer wordt volgens een vaste aanpak benaderd, zijn/haar vitale functies gecontroleerd en onderzocht op levensbedreigende aandoeningen, waarna behandeling volgt. Het is een gestructureerde methode om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de toestand van het slachtoffer en vooral niets over het hoofd te zien. Daarnaast is het protocol gebaseerd op: ‘treat first what kills first’. Dit houdt in dat eerst de levensbedreigende (primaire) en vervolgens de niet-levensbedreigende (secundaire) letsels/stoornissen worden behandeld. Het ABCDE-protocol is in het ATLS-protocol ontwikkeld. Onder andere de brandweer, politie en Defensie werken al langere tijd vanuit de methodiek van dit protocol. Veel cursussen gebruiken er een aangepaste versie van.

ABCDE staat voor:

 • Airway: luchtwegen en nekwervelkolom.
 • Breathing: ademhaling en ventilatie.
 • Circulation: actief bloedverlies en circulatie.
 • Disability: bewustzijn en de neurologische functies.
 • Exposure: lichaamstemperatuur en verder onderzoek.

Treat first what kills first

~ Advanced Trauma Life Support (ATLS)

C-ABCDE

Tegenwoordig wordt er door Combat Life Savers binnen Defensie veelal gewerkt met een uitgebreide variant van het ABCDE-protocol: het C-ABCDE-protocol. Crash Move werkt ook volgens dit protocol, waarbij de eerste C staat voor catastrofale bloeding. Dit is een levensgevaarlijke bloeding die altijd als eerste behandeld dient te worden. Een levensbedreigende situatie vraagt om snel handelen. Het C-ABCDE-protocol geeft hulpverleners de stappen om de juiste hulp te kunnen geven. Bij levensbedreigende situaties kunnen stress of onduidelijkheden zorgen voor vertraging van de hulp. Het protocol zorgt dus voor houvast, waardoor hulpverleners sneller kunnen handelen en vooral niets missen. Ook kan zo de hulpverlening sneller en duidelijker van een eerstehulpverlener aan een professionele hulpverlener worden overgedragen.

Het C-ABCDE-protocol dat door Crash Move wordt gebruikt is een unieke combinatie van het originele protocol (voor professionals) en de richtlijnen levensreddend handelen voor burgers conform de eisen van Het Oranje Kruis

Checklist

Nadat de situatie onder controle en de eigen veiligheid op orde is, wordt door de hulpverlener de C-ABCDE-protocol checklist ingevuld. Deze checklist wordt gebruikt om bij de overdracht aan de professionele hulpdiensten een compleet beeld te geven van het slachtoffer:

 1. Eigen veiligheid
 2. Controleren catastrofaal bloedverlies (Catastrophic Bleeding)
 3. Controleren luchtwegen (Airway)
 4. Controleren ademhaling (Breathing)
 5. Controleren bloedsomloop (Circulation)
 6. Controleren bewustzijn (Disability)
 7. Verplaatsen van slachtoffers
 8. Onderzoek van top tot teen op overige aandoeningen (Exposure)
 9. Controleren shockverschijnselen (Exposure)
 10. Controleren onderkoeling/hitteberoerte (Exposure)
 11. Controleren brandwonden (Exposure)

Gerelateerd

Inschrijven Crash Move Blog e-mail footer 3 CTA
Schrijf een reactie