De 9 grootste valkuilen bij ontruimingen

Delen
De 9 grootste valkuilen bij ontruimingen - featured image

Wanneer heb jij voor het laatst binnen jouw bedrijf een ontruiming geoefend? Weet iedereen binnen jouw bedrijf wat hij of zij in geval van brand of een andere noodsituatie moet doen? Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het evacueren van de personen die zich tijdens een calamiteit in jouw bedrijf en op jouw bedrijfsterrein bevinden. 

Het is daarom van cruciaal belang dat jouw werknemers weten wat te doen bij een ontruiming. Bij dit laatste zijn BHV’ers ontzettend belangrijk, omdat zij in noodsituaties alle personen in het bedrijf moeten alarmeren en evacueren. Uit onderzoek blijkt dat hierbij veel fouten worden gemaakt en daarom volgt hieronder een opsomming van de negen grootste valkuilen bij ontruimingen:

1. Onderschatten van gevaar

De meest gemaakte fout is het onderschatten van de ernst van de situatie. Bij bijvoorbeeld brand wordt in sommige gevallen de snelheid waarmee de brand zich ontwikkelt onderschat. Deze mensen blijven dan te lang bezig met hun taak, waardoor ze gevaar lopen. Ook denken mensen soms dat ze naar binnen kunnen terwijl een kamer vol staat met rook, maar rook zit vol met koolmonoxide en giftige stoffen. Dit mag zeker niet ingeademd worden.

 

2. Brandalarm negeren

Meestal vluchten mensen niet onmiddellijk bij het horen van een brandalarm. Zij hebben dit geluid al vaker gehoord, waardoor de betekenis ervan soms niet duidelijk is. Zij kunnen onterecht denken dat het hier gaat om loos alarm of om een oefening. Ook stelt men het moment uit om erop te reageren.

 

3. Brandalarm te snel uitzetten

De slow-whoop kan in sommige gevallen te snel worden uitgezet. Wanneer er nood is en deze wordt uitgezet voordat het pand is ontruimd, is het mogelijk dat niet iedereen op tijd is gewaarschuwd.

Het komt relatief vaak voor dat mensen ‘bevriezen’.

4. Traag in actie komen

Het komt relatief vaak voor dat mensen ‘bevriezen’. Ze wachten dan te lang met vluchten. Dit is vooral het geval in grotere groepen, omdat men zich hier minder verantwoordelijk voelt om als eerste iets te doen en omdat men de ernst van de situatie afmeet aan hoe anderen handelen.

 

5. Nooduitgangen niet gebruiken

In geval van paniek of stress kiest men sneller voor een bekende uitgang, dan een nooduitgang die zij niet kennen, ook al is deze uitgang dichterbij. Ook mijden mensen nooduitgangen waaraan een alarm is gekoppeld. Daar komt bij dat de bordjes soms op onopvallende plaatsen worden opgehangen, waardoor de nooduitgang over het hoofd kan worden gezien.

 

6. Te weinig kennis van het bedrijf

Vooral in grote bedrijven kennen de werknemers vaak hun pand niet goed. Zij kennen hun eigen afdeling, maar weten geen andere route om op een bepaalde plek te komen. Dit geldt ook voor de BHV’ers, die alle routes moeten kennen om mensen te begeleiden in noodsituaties.

 

7. Gebrekkige communicatie

Vaak zijn er geen communicatiemiddelen binnen het bedrijf en als deze er wel zijn, weten de mensen niet hoe deze middelen werken. Zij moeten hiermee leren omgaan, om zo mensen te kunnen begeleiden in gevallen van nood.

 

8. Volgen van verkeerde leiders

Het is algemeen bekend dat mensen zich sterk laten beïnvloeden door het gedrag van anderen. Ook in situaties van nood is dit het geval. Mensen hebben behoefte aan een leider, maar dit betekent niet dat zij ook de juiste persoon kiezen om te volgen. Om deze reden is het belangrijk dat de BHV’ers zelf de leiding nemen bij de ontruiming.

 

9. Te weinig training

Ten slotte wordt de cursus die BHV’ers moeten volgen, te weinig gegeven. Zij snappen alle stappen op dat moment, maar de kennis zakt snel weer weg, waardoor deze onvoldoende is tijdens een ontruiming. Om deze reden worden er veel fouten gemaakt.

Gerelateerd

Inschrijven Crash Move Blog e-mail footer 3 CTA
Schrijf een reactie