Hoe herken ik een catastrofale bloeding?

Delen
Hoe herken ik een catastrofale bloeding? - featured image

Jij kunt het verschil maken tussen leven en dood voor een slachtoffer als er sprake is van ernstig bloedverlies. Denk aan verkeers- en bedrijfsongevallen waarbij de kans op catastrofale bloedingen aanwezig is. Ook acht de overheid in Nederland de kans op een terreuraanslag nog steeds reëel. Hoe handel jij als omstander? In het C-ABCDE-protocol wordt eerst de nadruk gelegd op de eerste C: Catastrofale Bloeding (Catastrophic Bleeding). Dit is vaak een slagaderlijke bloeding en dient als eerste te worden behandeld. De bloeding kan inwendig of uitwendig zijn en is levensbedreigend; een catastrofale bloeding kan al binnen twee minuten dodelijk zijn. Hoe herken je een dergelijke bloeding?

 

Actief bloedverlies

Een slagaderlijke bloeding ontstaat als gevolg van een trauma (discontinuïteit van weefsel) op of in een van de slagaders van het lichaam. Bij een slagaderlijke bloeding spuit het helderrode bloed met krachtige snelle stoten uit de slagader. Deze stoten hebben hetzelfde ritme als de hartslag. Actief bloedverlies houdt in dat de bloeding nog gaande is. De actieve bloeding wordt op natuurlijke wijze beperkt door het bloedstollingsmechanisme van het lichaam, het leegraken van het circulatiestelsel en het dalen van de bloeddruk. Deze laatste twee mechanismen zijn niet gunstig voor de toestand van het slachtoffer. Door het grote bloedverlies daalt de bloeddruk snel. Het actief bloedverlies kan uitwendig of inwendig plaatsvinden.

 

Uitwendig bloedverlies

Een uitwendige bloeding valt direct op door het vele waarneembare bloedverlies. Hierbij moet worden bepaald waar de bloeding zit. Controleer in dit geval de HOLK: hals, oksel, lies en knieholte. Op deze plaatsen liggen slagaders oppervlakkig. Bij uitwendig bloedverlies op een van deze plaatsen is de kans op een catastrofale bloeding groot. 

Er is vaak sprake van een uitwendige, catastrofale bloeding bij:

 • Bloed dat uit de wond blijft stromen.
 • Bloed dat stootsgewijs uit de wond spuit.
 • Bloed dat een plas heeft gevormd.
 • Bloed doorweekt verband.
 • Bloed doorweekte kleding.
 • Bloeding bij een persoon die verward of bewusteloos is.
 • Verlies van ledematen.

Naast bovenstaande verschijnselen kan een slachtoffer bij uitwendig bloedverlies mogelijk dezelfde uiterlijke verschijnselen vertonen als bij inwendig bloedverlies.

HOLK: hals, oksel, lies en knieholte. Op deze plaatsen liggen slagaders oppervlakkig.

~ Controle uitwendig bloedverlies

Inwendig bloedverlies

Inwendig bloedverlies ontstaat door een ongeval of een spontaan optredende bloeding in een orgaan, weefsel, botstructuur of bij het scheuren van een groot bloedvat. Het bloedverlies kan ontstaan in de organen door bijvoorbeeld een botsing, infectie, ziekte of botbreuk. Een spontane inwendige bloeding kan bijvoorbeeld optreden bij afwijkingen in de bloedvaten in organen of bij afwijkingen aan de aorta. Inwendig bloedverlies is niet waarneembaar aan de buitenzijde van het lichaam, maar zorgt wel voor andere symptomen bij het slachtoffer. Deze verschijnselen zijn er soms niet direct na het ongeval. De toestand van het slachtoffer kan geleidelijk slechter worden. Tekenen zijn onder andere:

 • Blauwe, opgezwollen en pijnlijke plekken.
 • Een bleek gelaat (vooral de lippen en de huid onder de oogleden zijn bleek).
 • Blauwe verkleuring rond de mond.
 • Pijn, misselijkheid en braken.
 • De tekenen van shock.

Het lichaam van het slachtoffer zwelt op bij de plek waar het bloed heen stroomt. Bij ernstige bloedingen in de buik gaat het slachtoffer vaak in de foetushouding liggen. De buik is op dat moment zeer gevoelig voor aanraking en kan plankhard worden, als gevolg van prikkeling van het buikvlies.

 

De tekenen van shock

Bij het behandelen van een catastrofale bloeding is het van belang tijdig een beginnende shock te herkennen. Beide type bloedingen kunnen hiertoe leiden, dus er moet altijd worden gelet op de tekenen van shock:

 • Bleke, klamme huid.
 • Zwakke, snelle pols.
 • Vertraagde hervulling van de haarvaten.
 • Bewustzijnsstoornissen.
 • Agitatie en onrust.

Gerelateerd

Inschrijven Crash Move Blog e-mail footer 3 CTA
Schrijf een reactie