3 min read

6 redenen waarom STANDAARD BHV vaak een papieren tijger is

28-jan-2022 12:37:04

Veiligheid in de werkomgeving. Het is al jaren een heikel punt. Ondanks alle goede bedoelingen en protocollen blijven veel risico’s buiten beeld en zijn er jaarlijks nog steeds te veel ernstige incidenten, die menselijk leed, kosten en bedrijfsschade met zich meebrengen. TüV Nederland geeft tips om veiligheid op de werkvloer te vergroten. Ze benoemen daarbij onder andere de volgende aandachtspunten:
  • aandacht voor het juiste voorbeeldgedrag van leidinggevenden
  • in gesprek gaan over veiligheid en niet alleen regels opleggen
  • kritisch kijken naar de huidige situatie en openstaan voor verbeter mogelijkheden
  • op zoek gaan naar onderliggende oorzaken van risico’s en kiezen voor structurele oplossingen


Veiligheid vraagt wat van je
Bij het begrip veiligheid denk je waarschijnlijk als eerste aan het voorkomen van bedrijfsongevallen. De eerste aandacht gaat vaak uit naar middelen. De brandblusser, beschermende kleding, de AED. Maar de meest cruciale factor zijn we zelf, de mensen die het verschil kunnen maken in een noodsituatie. En vergeet daarbij niet dat de lijst aan mogelijke incidenten dagelijks toeneemt. Incidenten zijn er in vele vormen. Voorspelbaar zijn ze zelden. Het gaat niet alleen om een bedrijfsongeval, brandgevaar of criminaliteit. De risico’s hangen samen met onze leefstijl, de werkdruk, het gevoel uitgesloten te worden, polarisatie tussen groepen in de samenleving en radicalisering. En dan hebben we het nog niet over de onzichtbare dreiging van cybercrime, die ook tot grote schade kan leiden.

Weten, regelen, doen
Feit is dat je vaak pas na gaat denken over veiligheid als het al te laat is. Dat wil je voorkomen. Je wilt optimaal voorbereid zijn om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen. Waarom is dat dan toch bij de meeste organisaties onvoldoende geregeld?

Onderzoek wijst uit waarom veel organisaties op het gebied van wetgeving en hulpverlening onbewust onbekwaam zijn. Dit ligt niet aan jou, maar aan de kwaliteit van de informatie hierover. Die is vaak onduidelijk en verwarrend. Hoe leg je het bijvoorbeeld uit dat een Hoofd BHV zelf niet de kennis en ervaring van een BHV’er hoeft te hebben?

Zoals TüV aangeeft, is het verstandig om eens kritisch te onderzoeken hoe je de veiligheid nu zelf hebt geregeld. Dat kan aan de hand van de volgende stellingen/vragen:

1. Eén is geen!

Hoe vaak komt het voor dat de bedrijfshulpverleners niet aanwezig zijn door bijvoorbeeld verlof, ziekte of andere reden? Of staan werknemers nog wel aangemerkt als hulpverlener, maar zijn ze niet meer in dienst?

2. Het keuzedilemma.

De BHV’er staat bij een brand voor de keuze om een levensgevaarlijk gewond slachtoffer te helpen én om tegelijkertijd het gebouw te ontruimen om anderen in veiligheid te brengen. Een onmogelijke opgave.


3. Emoties spelen parten.

Niet elke aangewezen hulpverlener kan in praktijk ook hulp verlenen. Wat wordt onderschat, zijn de psychische reacties op een ernstig incident. Dit belemmert niet alleen de hulpverlening, maar leidt ook tot uitval of ziekteverzuim van de werknemer.

4. Gebrekkig fysieke basis.

De werknemer die hulp moet bieden, dient voldoende fit te zijn. Het reanimeren van een slachtoffer vergt immers veel kracht en uithoudingsvermogen. Voordat je te maken krijgt met een onbedoeld 2e slachtoffer, is een check van de fysieke gesteldheid dus aan te raden.

5. Iedereen heeft eigen voorkeuren.

De een wil graag eerste hulp verlenen, de ander wil juist een brand blussen. Het verdelen van de disciplines over meerdere werknemers verhoogt de dekking en de kans op een succesvol verloop van de hulpverlening.

6. Veiligheid wordt snel schijnveiligheid.

Theoretische kennis is waardevol, maar wat je leert in een cursus beklijft onvoldoende. Leg je de focus op het doen en ervaren, dan wordt kennis betrouwbare handelingsbekwaamheid.


De toekomst van veiligheid
Wij zijn Crash Move en we hebben een missie: bijdragen aan een veiligere wereld. We bereiden bedrijven tot in detail voor op mogelijke incidenten. We versterken vooral de zelfredzaamheid. Vanuit de praktijk, met een helder doel en met de kracht van mensen als basis. Als specialist in Future Proof Safety bieden we integrale veiligheidsoplossingen, waaronder unieke trainingen, gericht op kennis, vaardigheden en fysieke fitheid.

Meer weten over onze missie, aanpak en diensten? Maak vandaag nog vrijblijvend een afspraak.
www.crashmove.com | 088-1112888.

Eric Nabben

Written by Eric Nabben

Sportieve ondernemer die veiligheid belangrijk vindt.

Beschikbaar

Posts per tag

Hoe kunnen we je verder helpen?