Stijgend aantal arbeidsongevallen in 2019

Delen
Stijgend aantal arbeidsongevallen in 2019 - featured image

Het aantal ongevallen op de werkvloer is vorig jaar verder opgelopen. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4368 in 2018 naar 4474 in 2019. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen is wel gedaald, namelijk van 71 in 2018 naar 69 in 2019. De meeste fatale ongelukken vinden plaats in de bouw. Ook vallen in de sectoren industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector veel slachtoffers.

 

Veilig, gezond en eerlijk

Marc Kuipers, inspecteur-generaal Inspectie SZW, stelt dat veilig, gezond en eerlijk werk vanzelfsprekend zou moeten zijn. Dit is de norm die we met elkaar hebben afgesproken in Nederland en wat wij ook in onze wetten hebben vastgelegd. Helaas is dit niet de realiteit. De Inspectie constateert dat er allerlei constructies worden bedacht om de kosten van arbeid te verlagen en werknemers te onthouden wat hen toekomt. Werk is niet overal veilig, gezond en eerlijk.

 

Vorig jaar overleed er vaker dan een keer per week iemand door een ongeluk op het werk.

~ Marc Kuipers, inspecteur-generaal Inspectie SZW

Voorlichting en handhaving

Marc Kuipers schrijft: “Vorig jaar overleed er vaker dan een keer per week iemand door een ongeluk op het werk. Duizenden anderen raakten gewond of hielden ernstig letsel over. We blijven erop hameren dat veiligheid van levensbelang is. Het begint met betere bewustwording in bedrijven. Zet op een rij waar de gevaren op de werkvloer zijn en pak die aan. Zo kunnen ongevallen voorkomen worden.’’

 

Hij stelt dat bedrijven moeten beginnen een RI&E op te stellen, om de kans op arbeidsongevallen te verkleinen. Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en zijn daarom verplicht om de gevaren voor de gezondheid en veiligheid van werknemers te inventariseren. Marc Kuipers schrijft verder: “Zo gaan we volgend jaar op arbozorg meer voorlichting en handhaving inzetten. Dat is hard nodig. Slechts een derde van de bedrijven heeft een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet sterk omhoog. Voor ieder bedrijf moet het belang van een RI&E volstrekt normaal zijn. Veiligheid raakt iedereen. En is van levensbelang. Wie dit als bedrijf niet serieus neemt en ons geen RI&E kan tonen, krijgt direct een boete.”

 

Op dit moment heeft dus minder dan de helft van de bedrijven een RI&E opgesteld. Vooral bij kleine bedrijven is dit vaak niet op orde. De Inspectie SZW heeft daarom in het jaarplan voor 2020 bevestigd dat het niet hebben van de RI&E direct een boete op kan leveren. De Inspectie gaat strenger controleren op de naleving hiervan. Naast handhaving, zal de Inspectie zich dit jaar stevig inzetten op meer voorlichting, vooral daar waar de risico’s zitten. Zij zullen met werkgevers gaan praten over hun veiligheidscultuur en met de branche over goede voorbeelden. Het doel is preventie te bevorderen en herhaling te voorkomen.

Gerelateerd

Inschrijven Crash Move Blog e-mail footer 3 CTA
Schrijf een reactie