Crash Move Blog

Verhoog de veiligheid. Laten we samen zorgen voor de kortste route naar hulp.

Posts about Organisatie:

5 manieren om de veiligheid te vergroten als ondernemer

Picture of Jady Wiesbrock
Jady Wiesbrock 9-okt-2020 9:56:56
5 manieren om de veiligheid te vergroten als ondernemer

Iedere ondernemer kan te maken krijgen met criminaliteit. Bijvoorbeeld als je kassa wordt leeggeroofd, als je wordt opgelicht of als je spullen worden gestolen. Daarbij komt dat tegenwoordig veel zaken online worden geregeld. Hierdoor hebben ondernemers regelmatig te maken met valse e-mails (ook wel phishing genoemd), bedreigingen en andere vormen van cybercrime.

9 valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E

Picture of Jady Wiesbrock
Jady Wiesbrock 7-mrt-2020 8:06:00
9 valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E

Ken jij alle risico’s voor jouw personeel en materieel binnen jouw bedrijf? In een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie staan alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in jouw bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Deze RI&E is volgens de Arbowet zelfs verplicht voor alle ondernemers met personeel. 

Is een RI&E verplicht?

Picture of Jady Wiesbrock
Jady Wiesbrock 6-mrt-2020 8:16:00
Is een RI&E verplicht?

Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet je als werkgever in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie een overzicht opstellen van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in jouw bedrijf. Hierbij hoort een Plan van Aanpak, waarin staat welke maatregelen je moet nemen om deze risico’s aan te pakken om zo de kans op ongevallen en gezondheidsklachten tot een minimum te beperken. 

De 9 grootste valkuilen bij ontruimingen

Picture of Jady Wiesbrock
Jady Wiesbrock 7-feb-2020 10:27:14
De 9 grootste valkuilen bij ontruimingen

Wanneer heb jij voor het laatst binnen jouw bedrijf een ontruiming geoefend? Weet iedereen binnen jouw bedrijf wat hij of zij in geval van brand of een andere noodsituatie moet doen? Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het evacueren van de personen die zich tijdens een calamiteit in jouw bedrijf en op jouw bedrijfsterrein bevinden.