Crash Move Blog

Verhoog de veiligheid. Laten we samen zorgen voor de kortste route naar hulp.

Posts about RI&E:

9 valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E

Picture of Jady Wiesbrock
Jady Wiesbrock 7-mrt-2020 8:06:00
9 valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E

Ken jij alle risico’s voor jouw personeel en materieel binnen jouw bedrijf? In een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie staan alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in jouw bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Deze RI&E is volgens de Arbowet zelfs verplicht voor alle ondernemers met personeel. 

Is een RI&E verplicht?

Picture of Jady Wiesbrock
Jady Wiesbrock 6-mrt-2020 8:16:00
Is een RI&E verplicht?

Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet je als werkgever in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie een overzicht opstellen van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in jouw bedrijf. Hierbij hoort een Plan van Aanpak, waarin staat welke maatregelen je moet nemen om deze risico’s aan te pakken om zo de kans op ongevallen en gezondheidsklachten tot een minimum te beperken.