Waarom het aantal dodelijke arbeidsongevallen stijgt

Delen
Waarom het aantal dodelijke arbeidsongevallen stijgt - featured image

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. De meeste fatale ongelukken vinden plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, groot- en detailhandel en industrie. Het aantal meldingen van een arbeidsongeval stijgt, blijkt uit de cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stijging arbeidsongevallen

Uit cijfers van de Inspectie SZW van 26 februari blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met 4% is gestegen in 2018 ten opzichte van 2017. In 2017 waren er 4212 meldingen en in 2018 waren dit er 4368. In 2017 waren 54 van deze ongevallen dodelijk en in 2018 waren dit er aanzienlijk meer, namelijk 71 dodelijke arbeidsongevallen. In de bouwsector vinden de meeste dodelijke ongelukken plaats. In 2018 zijn hier 20 mensen om het leven gekomen. Hierna volgen de sectoren vervoer en opslag en groot- en detailhandel, die in 2018 beide 11 dodelijke arbeidsongevallen telden.

 

Groter risico bij kleine bedrijven

Bij kleine bedrijven met minder dan 10 medewerkers komen ongelukken relatief meer voor. Per 100.000 werknemers bij deze bedrijven zijn 67 werknemers betrokken bij een ongeval. Respectievelijk zijn dit bij middelgrote bedrijven 46 en bij grote bedrijven 11 werknemers. Ook zijn ouderen en jongeren tussen de 15 en 24 jaar vaker betrokken bij arbeidsongevallen. De meest voorkomende ongelukken zijn: het vallen van hoogte, meegenomen worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen.

Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken.

~ Marc Kuipers, inspecteur-generaal Inspectie SZW

Ontbrekende veiligheidscultuur

Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW, vindt het een triest bericht en hij vindt het jammer dat veilig werk niet vanzelfsprekend is. Hij zegt dat de toename van onveilige situaties en de ongelukken het gevolg zijn van de huidige economie. In deze economie moet er sneller en efficiënter worden gewerkt. Hierdoor moet er ook meer gewerkt worden aan een veilige omgeving. “Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.

Kitty Jong, vicevoorzitter van de vakbond FNV, voegt hieraan toe dat niet eens alle ongevallen officieel door werkgevers zijn gemeld bij de inspectie. Het aantal ligt dus nóg hoger en dat is volgens Kitty Jong onacceptabel. Zij vindt dat het aantal in deze tijd juist zou moeten dalen, terwijl het aantal meldingen en het aantal doden stijgt. “Veilig thuis komen van je werk is een recht. Geen gunst. Maar er is vaak geen volledig beeld van de risico’s die werknemers lopen.” Ze pleit voor meer controle en zwaardere sancties op onveilig werken. Hierbij noemt ze onder andere werken met gevaarlijke stoffen. Mensen worden hier soms ernstig ziek van, maar toch vindt hieraan nog steeds blootstelling plaats.

 

Meer onderzoek

De Inspectie SZW is momenteel bezig met een uitbreiding van het aantal medewerkers, om de balans tussen ongevalsonderzoek en proactieve inspecties te herstellen. Zij kijken of er voorafgaand aan een arbeidsongeval regels zijn overtreden en hoe het ongeval voorkomen kan worden. Ook bekijken zij de mogelijkheid dat bedrijven na een ongeval zelf met een verbeterplan komen met daarin goede preventieve maatregelen. Hiervoor is binnen organisaties veel aandacht nodig voor het voorkomen van ongevallen en voor veilig en gezond werken.

Gerelateerd

Inschrijven Crash Move Blog e-mail footer 3 CTA
Schrijf een reactie